لینک های دسترسی

Breaking News

پیروزی ترمپ و تاثیر آن بر انتخابات در اروپا


گیرت ویلدرز یکی از کاندیدان راست گرا در انتخابات هالند که به دونالد ترمپ هالندی مشهور است

درحال حاضر اروپا با سه انتخابات بسیار عمده در هالند، فرانسه و آلمان روبرو میباشد. سوال در این جاست که با موجودیت احساسات ضد حکومات در اروپا، که از انتخابات امریکا الهام گرفته است، آیا یک کاندید مردمی در این انتخابات ها، پیروز خواهد شد؟

نزدیکترین انتخابات در اروپا، انتخابات پارلمانی در هالند است که قرار است در ۱۵ مارچ برگزار گردد. یکی از کسانی که انتظار میرود حزبش در این انتخابات کرسی های زیادی را بدست آورد، گیرت ویلدرز است.

او رهبری یک حزب ضد اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و به دونالد ترمپ هالندی میگویند. والدرز شدیداً مخالف مهاجران میباشد.

ستیفن زابو، رئیس اکادمی ترانزاتلانتیک می گوید هالند در یک تقاطع قرار گرفته است.

زابو می گوید، "احتمال دو چیز میرود. یکی این که شاید انتخاب ترمپ و پیروزی بریکست یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موجی از تاثیر گذاری را به جا گذاشته و یک کاندید مردمی را برنده سازد.

بعضا فکر میکنند که ممکن این واکنش ها برعکس بوده و مردم نخواهند این مسیر را تعقیب کنند. به همین علت تعقیب انتخابات به ویژه در فرانسه و هالند، بسیار جالب خواهد بود."

ناظرین می گویند یک نوع نارضایتی عمومی در بین رای دهندگان اروپایی به چشم می خورد. گس والک، خبرنگار یک روزنامه هالندی مستقر در واشنگتن در مورد می گوید.

والک افزود، "نخست احساسات ضد تشکیلات به چشم میخورد، مفکوره های ضد نخبه گرایی که مردم تصور می کنند کشورش شان را از آن ها گرفته اند. این نارضایتی به بحران مهاجران ارتباط دارد که واقعاً بر هالند، و دیگر کشور های اروپایی تاثیر گذار بوده است."

او افزود این نارضایتی ها به باور بسیاری از هالندی ها، به بحران های اقتصادی که شاهد آن بوده اند، مربوط میباشد، بحرانی که یونان هنوز هم نتوانسته از آن به خوبی بیرون آید. و عمدتاً به نظر او این نا خشنودی ها به عدم اعتماد به سیستم سیاسی و أحزاب سیاسی، پیوند دارد.

به گفته ادوارد جوزف، کارشناس مشی خارجی، اکثریت اروپایی ها سوال می کنند که آیا به اینجا تعلق دارند؟ آیا اینجا هنوز هم کشور شان است؟ جوزف می گوید این مسایل میتواند یک عامل عمده در انتخابات پیشرو باشد.

او می گوید، "پالیسی که انگلا مرکل ایجاد کرده است، یک سیاست بسیار سخاوتنمندانه برای مهاجران است. این مشی، اضطراب را در بین رای دهندگان اروپایی به وجود آورده است. مشکل دوم، جهانی شدن است، و ادامه بحران های اقتصادی و راکد بودن است."

در حالیکه بسیاری از مردم پالیسی های احزاب راست گرایی مردمی و یا دونالد ترمپ را نمی پسندند، با آن هم اکثریت در اروپا موافق اند که فضای سیاسی به صورت چشمگیری در حال تحول است.

همانند انتخابات ایالات متحده، رای دهندگان هالندی هم در مورد نتایج آرا محتاط بوده، نگران اند که شاید قابل اعتماد نباشد.

نتایج انتخابات ۱۵ مارچ هالند شاید نمونه یی از مسیری از سیاست های جدیدی باشد که اروپا در پیش خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG