لینک های دسترسی

Breaking News

پیروزی دو نوجوان افغان در یک رقابت بین المللی هنری


الهام فانوس، پیانو نواز افغان
دو نوازندۀ نوجوان افغان که از سه سال به اینسو به نواختن پیانو آغاز کرده اند، در یک رقابت بین المللی توانستند با کسب مقام سوم به کشور شان برگردند.

اما الهام فانوس پانزده ساله که با استقبال گرم و بی شائبۀ داوران و شرکت کنندگان خارجی روبرو شده بود، از کمرنگی تشویق هنر و هنرمند در افغانستان شاکی و مأیوس است.

مصاحبۀ الهام فانوس را با صدای امریکا در اینجا بشنوید.این رقابت نواختن پیانو از تاریخ اول تا چهارم نومبر سال روان در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده بود که به گفتۀ آقای فانوس دو نوازندۀ نوجوان افغان از طریق مکتب ملی موسیقی افغانستان برای شرکت در این رقابت معرفی شده بودند. او می افزاید که در این رقابت حدود سی نوازندۀ نوجوان از کشور های مختلف جهان شرکت کرده بودند.

فانوس از اینکه در نخستین کنسرت و رقابتی با این بزرگی پیانو نواخته است بسیار خرسند است. او شرکت در این رقابت را تجربۀ خوبی خوانده گفت که برای نخستین بار به صفت یک نوازندۀ افغان با این همه استقبال و ارجگذاری هنری رو برو شده است.

اما بی قدری هنر و هنرمند در افغانستان خاطر این نوباوۀ هنر موسیقی را رنجانده است. او می گوید که در افغانستان نه مردم موسیقی شرقی می شنوند و نه غربی بلکه برای خود یک موسیقی جداگانه و مختصی را ایجاد کرده اند.

فانوس می گوید از اینکه نخستین باری بود که برای کشور خود افتخار کمایی کرده بود، تشویق و استقبال گرمی را انتظار داشت، اما به گفتۀ وی "بد بختانه که در افغانستان تشویق وجود ندارد".

آقای فانوس می گوید که در آلمان با تشویق گرم شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این رقابت روبرو شدند و همه از کارکرد هایش خرسند بودند. او می گوید که حتا یک زن آلمانی –که دخترش نیز پیانو نواز است- با ذوق زدگی و خوشحالی زیاد اشک می ریخت.

او می افزاید که شماری با آنها عکس یادگاری گرفتند و اشتراک دو نو جوان افغان برای شان نهایت خرسند کننده و مایۀ تعجب بود. کشوریکه چند دهه جنگ، رنج، فاجعه و مصیب را پشت سر گذاشته است و اکنون دو نوجوان آن از میان خاکستر و آوار سردر آورده و به معرفی بخشی از هویت کشور شان می پردازند.

فانوس می گوید که در آیندۀ نزدیک در جمع حدود شصت تن از شاگردان مکتب ملی موسیقی افغانستان یک سفر هنری به ایالات متحده امریکا خواهد داشت.

نوازش و سرایش موسیقی در زمان اقتدار طالبان در افغانستان به کلی منع بود و می توان گفت که آن سالیان صفحۀ تاریخ موسیقی افغانستان را سیاه و تیره کرد و همه نوازندگان، سرایندگان و دست اندرکاران هنر موسیقی مانند اکثر افغان های دیگر ترک دیار کرده و به سایر کشور ها پناه بردند.

اما اکنون با گذشت بیش از یک دهه از سقوط رژیم طالبان، ساقه های جدید از ریشۀ موسیقی افغانستان سر در می آورد که می توان در آینده از آن انتظار بالندگی و شگوفایی داشت.
XS
SM
MD
LG