لینک های دسترسی

"خط سرخی در مورد ادغام مجدد مخالفان دولت به پروسه صلح وجود ندارد."


شورای امنیت ملی افغانستان طرح تاسیس پولیس محلی را در جلسه روز چهارشنبه خویش به تصویب رسانید و فیصله نمود که تمامی تشکیلات آن تحت قومانده وزارت امور داخله فعال گردد.

در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان که به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برگزار شده بود، برعلاوه اعضای شورای امنیت ملی، جنرال آیکن بیری، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان و دیوید پترئیس، قوماندان عمومی نیروهای ناتو و بین المللی در این کشور نیز حاضر بودند.

در این جلسه انحلال آن عده از قطعات محلی که خارج از امر وزارت امور داخله فعالیت دارند، اعلام شد، ولی تاکید شد در صورتی که در یکی ازمناطق این کشور به آنها ضرورت احساس شود از این نیروها استفاده صورت بگیرد.

در گذشته دولت افغانستان مخالفت جدیدی اش را با طرح این برنامه به خاطر بوجود آمدن دوباره ملیشه سازی در این کشوراعلام نموده بود.

ویلیام پتی، سفیرکشورانگلستان درکابل حمایت اش راازتشکیل قطعات پولیس محلی در افغانستان اعلام نمود.

اقای پتی که روز پنج شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت برای چنین قطعات محلی هنوزهم در برخی ازنقاط ناامن افغانستان ضرورت احساس می شود

آقای پتی گفت در کشورهای دیگر نیز از چنین نیروها کار گرفته شده ونتایجی نیز داشته است.

سفیر کشور انگلستان گفت نظریه استفاده از نیروهای مردمی برای حفاظت ازخودشان اقدام ملیشه سازی نیست. این افراد درچوکات تشکیلات وزارت امور داخله افغانستان وقوماندانی های امنیه فعالیت خواهند کرد و وزرات امور داخله به آنها معاش تأدیه خواهند نمود.

ویلیام پتی سفیرکشور انگلستان همچنان حمایت کشورش را از برنامه آشتی و ادغام مجدد دولت افغانستان اعلام نموده گفت به نظر وی هر کسی میتواند شامل این برنامه شود اما وی شرایط حکومت افغانستان وجامعه جهانی را بازگو نموده گفت افرادی که در این برنامه شرکت می کنند باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.

آقای پتی گفت: به اساس معلومات من رئیس جمهور افغانستان فرمانی را برای آشتی و ادغام مجدد توشح نموده است که ما از آن کاملا حمایت می کنیم، در رابطه به اینکه کدام یک از مخالفان دوباره به جامعه ملکی برمی گردند ودر پروسه آشتی ملی سهم می گیرند ما درآن کدام محدویت را نمی بینیم وما در این مورد کدام خط سرخ را هم نمی بینیم.

البته شامل شدن در پروسه صلح شرایط بسیار آشکاری دارد، کسانی که شامل این پروسه میشوند باید روابط شان را با القاعده قطع نمایند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و اسلحه شان را به زمین بگذارند. ما در این مورد هیچ گونه محدویتی را نمی بینیم که با کی ها آشتی صورت میگیرد.

دراین نشست خبری ویلیام پتی سفیر کشورانگلستان هم چنان حمایت کشورش را ازدایرشدن کنفرانس کابل اعلام نموده گفت حکومت افغانستان برای کنفرانس کابل برنامه های ملی را طرح وترتیب نموده است که مورد حمایت جامعه جهانی میباشد.

XS
SM
MD
LG