لینک های دسترسی

Breaking News

افتتاح پروژه تساوی جنسیت و توسعه شوراهای انکشافی زنان در بامیان


افتتاح پروژه تساوی جنسیت و توسعه شوراهای انکشافی زنان در بامیان

'پروژه تساوی جنسیت و توسعه شورای های انکشافی زنان' با همکاری ریاست امور زنان این ولایت وحمایت مالی برنامه انکشافی ملل متحد به منظورحمایت و بهبود نقش اقتصادی زنان بامیان به طور رسمی افتتاح گردید.

دراین مراسم که با حضور ولسوالان شش واحد اداری این ولایت، موسسات بین المللی، و نمایندگان شوراهای انکشافی قریه جات تدویر یافت، فاطمه کاظمی، رئیس امور زنان دربامیان، در مورد هدف ایجاد و راه اندازی این پروژه گفت "این پروژه بیشتر نقش هماهنگی بین تمام ارگانها ونهادهای که راستای تساوی جنسیت فعالیت دارند را به عهده دارد."

به گفته فاطمه کاظمی سهم زنان در پروسه حکومت داری ٢٢ فیصد درسطح کل افغانستان سنجیده شده است که حضورزنان بامیانی، در این ولایت در ساختارحکومت ١١ تا ١٢ فیصد میباشد. کوشش ما بر اینست تا با ایجاد و راه اندازی این برنامه بتوانیم حضور زنان را درعرصه های مختلف جامعه بیشترنمایم.

شیما صدیقی، هماهنگ کننده پروژه تساوی جنسیت در برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در بامیان می گوید "پروژه تساوی جنسیت به هدف توسعه و ایجاد شوراهای انکشافی زنان درسطح ولسوالی ها و قریه جات میباشد که ازاین طریق زنان بتوانند نقش را درجهت رشد اقتصادی خانواده وجامعه شان ایفا نمایند."

به گفته شیما صدیقی پروژه تساوی جنسیت در ولایات بلخ وهرات از سه سال قبل شروع به فعالیت کرده و در ولایات بامیان و ننگرهار این پروژه به تازه گی افتتاح و آغاز به فعالیت نموده است.

درهمین حال، دو روز پیش نیز ویس برمک، معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات، طی سفر رسمی که به بامیان داشت از آغاز پروژه مطالعه توسعه اقتصاد روستایی توسط موسسه "جایکا"ی جاپان دراین ولایت خبرداد.

XS
SM
MD
LG