لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون اروپایی فیسبوک را ۱۲۲ میلیون دالر جریمه کرد


دیدبان رقابت اتحادیۀ اروپا شبکۀ اجتماعی فیسبوک را به دلیل فراهم آوری معلومات گمراه کننده ده ها میلیون دالر جریمه کرده است.

این جریمۀ ۱۲۲ میلیون دالری به دلیل ارایۀ معلومات گمراه کنندۀ فیسبوک در مورد خریداری خدمات موبایل WhatsApp، صورت گرفته است.

کمیسیون اتحادیۀ اروپایی گفته است، زمانیکه فیسبوک در سال ۲۰۱۴ میلادی آن کمیسیون را در مورد خریداری خدمات WhatsApp، آگاه کرد، این رسانۀ اجتماعی گفته بود که "قادر نخواهد بود تا "تطابق با اعتبار خودکار یا اتومات" را بین کاربران فیسبوک و خدمات WhatsApp، ایجاد کند.

اما این کمیسیون می گوید که در سال ۲۰۱۶ میلادی، خدمات WhatsApp، معلومات تازه را در مورد احتمال ارتباط بین کاربران فیسبوک و شمارۀ تیلفون های آنان ارایه کرد.

مارگریت ویستاگیر، یکی از کمیشنران اتحادیۀ اروپا گفته است که این جریمه بازدارندۀ مناسب در برابر معلومات گمراه کنندۀ فیسبوک است.

خانم وستاگیر گفته است که کمیسیون رقابت اروپایی تلاش نهایی خود را به خرچ داد تا از حد اکثر جریمه بر این رسانۀ اجتماعی جلوگیری گردد.

رسانۀ اجتماعی فیسبوک تائید کرده است که معلومات گمراه کننده را برای کمیسیون رقابت اروپایی فراهم کرده است.

با آنهم فیسبوک گفته است که اقدام آن شرکت بر اساس "نیت نیک" صورت گرفته است و خطای که صورت گرفته است، "غیر عمدی" بوده است.

XS
SM
MD
LG