لینک های دسترسی

Breaking News

فشار جهان بر ایجاد اصلاحات مالی در یونان


The hands of Jyoti Amge,19, from Nagpur, India, are seen as she arrives on the observation deck of the Empire State Building in New York,USA. Standing 24.7 inches tall, Amge has held the Guinness World Records title for the "Shortest Living Woman" since her 18th birthday on Dec. 16, 2011.
The hands of Jyoti Amge,19, from Nagpur, India, are seen as she arrives on the observation deck of the Empire State Building in New York,USA. Standing 24.7 inches tall, Amge has held the Guinness World Records title for the "Shortest Living Woman" since her 18th birthday on Dec. 16, 2011.

صندوق بین المللی وجهی بر یونان فشار وارد می کند در صورتی که امیدوار دریافت کمک مالی بیشتر غرض جلوگیری از ورشکستگی باشد، باید اصلاحات شدید مالی را عملی سازد.

باب ترا نمایندۀ این سازمان در یونان به روز دوشنبه گفت حکومت آتن باید بعضی شرکت های عامه را به سکتور خصوصی به فروش برساند و نظام برداشت مالیات را بهبود بخشد، ورنه دریافت ۱۱ میلیارد دالر را از محمولۀ محرک مالی به خطر مواجه خواهد ساخت.

او گفت خصوصی سازی ادارات دولتی از وقت تعین شده عقب مانده است زیرا قانون گذاران یونانی به فروش آن موافقه نکردند. وزیر مالیۀ یونان تعهد نمود که اصلاحات را طی چند روز آینده عملی خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG