لینک های دسترسی

فشار جهان بر ایجاد اصلاحات مالی در یونان


فشار جهان بر ایجاد اصلاحات مالی در یونان

صندوق بین المللی وجهی بر یونان فشار وارد می کند در صورتی که امیدوار دریافت کمک مالی بیشتر غرض جلوگیری از ورشکستگی باشد، باید اصلاحات شدید مالی را عملی سازد.

باب ترا نمایندۀ این سازمان در یونان به روز دوشنبه گفت حکومت آتن باید بعضی شرکت های عامه را به سکتور خصوصی به فروش برساند و نظام برداشت مالیات را بهبود بخشد، ورنه دریافت ۱۱ میلیارد دالر را از محمولۀ محرک مالی به خطر مواجه خواهد ساخت.

او گفت خصوصی سازی ادارات دولتی از وقت تعین شده عقب مانده است زیرا قانون گذاران یونانی به فروش آن موافقه نکردند. وزیر مالیۀ یونان تعهد نمود که اصلاحات را طی چند روز آینده عملی خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG