لینک های دسترسی

نشست رهبران کشورهای اروپایی برای حل بحران مالی اروپا


نشست رهبران کشورهای اروپایی برای حل بحران مالی اروپا

رهبران کشورهای اروپایی به روز پنجشنبه در بروکسل گردهم آمدند تا درجریان بحث های دو روزه بتوانند سرنوشت پول یورو را تعیین کنند.

شماری از مقامات این نشست را فرصتی به هدف بحث بیشتر درخصوص پول رایج اروپا می دانند.

اقتصاد هفده کشور اروپایی شامل اتحادیه اروپا وابسته به هم است که در حال حاضر با مشکل قرضه ها رو به روست.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکلا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از کشور های زون یورو خواسته اند تا درمورد مصارف غور کرده و جریمه های را روی تخطی کننده گان از قوانین نافذه اعمال کنند.

XS
SM
MD
LG