لینک های دسترسی

Breaking News

قوانین ضد تروریزم "عامل تضعیف آزادی ها" در اروپا


افسر پولیس در میدان هوایی بارسلونا، هسپانیا

سازمان عفو بین الملل ادعا می کند که یک سلسله قوانین ضد تروریزم در اروپا باعث تضعیف آزادی های بنیادی شده است. اما کشورهای اروپایی می گویند که اقدامات امنیتی برای مقابله با تهدید ترور و دهشت افگنی حیاتی است.

سازمان عفو بین الملل ادعا می کند که قوانین تازه ضد ترور، اروپا را به سوی یک وضعیت خطرناک حاوی اقدامات امنیتی دایمی و محدود سوق میدهد.
کارتیک راج، از سازمان عفو بین الملل، میگوید که تلاش دولت ها برای تأمین امنیت مردم شان، قابل درک است، اما تدابیر شدید امنیتی نباید به قیمت محدود شدن حقوق آزادی آنان تمام شود.

اروپا در دو سال گذشته و پس از یک سلسله حملات تروریستی در وضعیت مبهم قرار دارد. شلیک ها و بمبگذاری ها در نومبر سال ۲۰۱۵، در پاریس باعث شد تا در فرانسه حالت اضطراری وضع گردد.
این واقعات دولت را قادر ساخت تا اعتراضات را ممنوع قرار دهد، قیود گشت و گذار وضع نماید، و مظنونین را تحت بازداشت خانگی قرار دهد و تلاشی را بدون حکم و یا دستور محکمه انجام دهد.

دو ماه قبل صدراعظم فرانسه برای پنجمین بار أوضاع را اضطراری اعلام کرد ه گفت که قطعاً این اقدام برای تامین امنیت شهروندان فرانسه است.

برنارد کازینوف، صدراعظم فرانسه، گفت: "هر یک از ما باید واقعیت این وضعیت را در چارچوبی که در آن زندگی میکنیم، در ذهن داشته باشیم، که ان سطح بالای تهدید های تروریستی است."

اما سازمان عفو بین الملل این موضوع را برجسته میسازد و ادعا میکند که سواستفاده از این قدرت ها، شامل نظربند ساختن بیست فعال قبل از نشست اقلیم پاریس میگردد.

فرانسه دارای فرهنگ و تاریخی است که درآن مردم آزادانه و به منظور ایجاد تغییر، به جاده ها برامده و دست به اعتراضات میزنند. اکنون به نظر می رسد که در حالت اضطرار، به برخی از این اصول زیربنایی بی توجهی شده است.

عفو بین الملل همچنین مجارستان را به خاطر اتخاذ برخی از شدید ترین قوانین امنیت ملی در اروپا، مورد انتقاد قرار میدهد. در سپتمبر سال ۲۰۱۵، گروهی از مهاجران پس از پرتاب سنگ به سوی پولیس، یک دروازۀ مرزی را شکستند.

ویکتور اوربان، صدراعظم مجارستان، قبل از صدور حکم در ماه نوامبر گفت که دولت صرف قوانین را اجرا میکند.
گزارش عفو بین الملل، درحالی انتشار می یابد که اتحادیه اروپا متمایل به سمت اتخاذ یک سلسله قوانین جدید برای معیاری ساختن قوانین مبارزه با تروریزم است.

XS
SM
MD
LG