لینک های دسترسی

Breaking News

بان کی مون: با خلاقیت و شجاعت به بحران پناهجویان بپردازید


برخی ازمهاجرین در یونان

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، در جریان مجمع عمومی در نیویارک از رهبران جهان خواست با "خلاقیت، شفقت و شجاعت" به بحران پناهجویان سوری در اروپا، رسیدگی کنند.

به وجود آمدن اجماع میان کشور ها روی توافق برای رسیدگی به بحران پناهجویان با دشواری ها مواجه بوده است، زیرا هرگاه قرار باشد که امتیازاتی برای آنعده از مردمی که در صدد اسکان گزینی در اروپا اند، داده شود، دیدگاه های متضاد وجود دارد.

آقای بان کی مون از کشور های جهان خواست تا برای رسیدگی به بحران پناهجویان، بدون تعصب دست به کار شوند.

منشی عمومی ملل متحد گفت"در اکثر موارد، جانبداری ها و تعصب اساس بحث ها را در مورد پناهجویان و مهاجرین، تشکیل می دهد. آینده مربوط کسانی نمی شود که در صدد اعمار دیوار ها اند و یا از ترس بهره برداری می کنند. "

این در حالیست که هفت کشور صنعتی جهان همراه با کشور های خلیج تعهد کرده اند 1.8 میلیارد دالر را به ملل متحد کمک کنند تا برای رفع بحران پناهجویان از آن استفاده شود.

جاپان اعلام کرد که آن کشور ۸۱۰ میلیون دالر به پناهجویان کمک خواهد کرد. ولی والتر اشتاین مایر، وزیر خارجۀ آلمان می گوید که جامعه بین المللی قادر به اقدامات بیشتر است.

آقای شتاین مایر گفت"برای میلیون ها پناهجوی امروزی، همۀ ما، جامعه بین المللی، مسولیت مشترک داریم و برای رسیدگی به این مشکل، باید در مقایسه به آنچه حالا انجام می دهیم، کار های به مراتب بیشتر انجام دهیم."

وزیرخارجۀ آلمانا فزود که در قدم نخست باید ملل متحد و ادارات بشری، کمک های عاجل مورد نیاز را فراهم کنند، ولی به گفتۀ آقای مایر "آنان به صورت جدی با کمبود بودجه مواجه اند و آلمان تعهد ۱۱۲ میلیون دالر اضافی را کرده است."

تغیر پالیسی کشور های اروپایی

شماری از کشور های اروپایی که در وهلۀ اول سرحدات شان را به روی پناهجویان باز کردند، حالا یا مرز های شان را بسته اند و یا قوانین ویزه را عملی می کنند. حتی هنگری سرحد خود را در مرز با سِربیا با سیم خاردار، بسته است.

ویکتور اربِن، صدراعظم هنگری گفته است که اروپا نمی تواند بار پناهجویان چندین کشور را بر دارد.

آقای اربِن می گوید"آنان {پناهجویان} از سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان و اخیرا از کشورهای جنوب صحرای اعظم به مرز هنگری می آیند. اجازه دهید این موضوع را به صورت کامل واضح سازم، اروپا به تنهایی نمی تواند بار این مشکل را متقبل شود. اگر به روندی که ادامه دارد، تغییر وارد نگردد، اروپا بی ثبات خواهد شد."

نمایندگان در کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپایی در اجلاس که اخیرا در پاریس برگزار شده بود، کشور های را محکوم کردند که حاضر نیستند برای مسکن گزینی پناهجویان، همکاری کامل نمایند. آنان گفته اند که موانع و مسدود شدن ها باید منع گردد.

XS
SM
MD
LG