لینک های دسترسی

چگونگی موجودیت اسامه بن لادن در پاکستان


چگونگی موجودیت اسامه بن لادن در پاکستان

فرانسه و برتانیه از پاکستان میخواهند تا در رابطه به این موضوع توضیحات ارائه کند که اسامه بن لادن رهبر القاعده چگونه توانسته بود در یک محوطۀ بزرگ یکی از شهر های پاکستان پنهان شود.

آلن ژوپه وزیر خارجۀ فرانسه به روز سه شنبه گفت، برای وی دشوار است حدس بزند که موجودیت یک شخص مانند بن لادن در شهر ایبت آباد در نزدیکی اسلام آباد، کاملاً پنهان باقی بماند.

وزیرخارجۀ فرانسه گفت، او از صدر اعظم یوسف رضا گیلانی که قرار است به پاریس سفر کند، جویای معلومات خواهد شد.

از جانب دیگر صدر اعظم برتانیه دیود کامیرون به روز سه شنبه گفت، موجویت بن لادن در یک منزل بزرگ و در یک ساحۀ پر نفوس اشاره برآن دارد که وی از شبکۀ حمایوی در پاکستان برخوردار بود.

وی گفت، لندن در مورد موجودیت چنین یک شبکه از پاکستان طالب معلومات خواهد شد.

آقای کامیرون علاوه نمود که این موضوع شامل منافع ملی برتانیه است تا بداند که برتانیه و پاکستان در مبارزه علیه دهشت افگنی راهی عین مسیر اند.

از جانب دیگر، اسد منیر رئیس سابق ادارۀ استخبارات پاکستان از موجودیت اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد آن کشور اظهار تعجب کرد.

من باور نمیکنم که اسامه برای بیش از ۱۵ روز در آن منزل زیست داشت. احتمالاًهمسر اسامه برای یک یا دوماه در آن زندگی نموده باشد. اما من این را باور نمیکنم که اسامه در آنجا برای پنج سال می زیست، این نا باور کردنیست. تجربۀ من میگوید که این امکان پذیر نیست.

این اظهارات اسد منیر در حالی صورت میگیرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید، کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکۀ القاعده ، عملیات مشترک امریکا و پاکستان نبوده است.

ولی وی تأکید میرورزد که همکاری پاکستان با ایالات متحده طی بیش از یک دهه، منتج به این پیروزی شده است.

XS
SM
MD
LG