لینک های دسترسی

انفجار کوره مواد کیمیاوی در ایالت مسچوست امریکا


انفجار کوره مواد کیمیاوی در ایالت مسچوست امریکا

مامورین ایالت مسچوستس امریکا می گویند آنها آلودگی هوا یا آلودگی آب را بعد از انفجار در کوره کیمیاوی پیدا نکرده اند. انفجار چهار کارگر را با زخم های خطرناک به شفاخانه فرستاد.

انفجار شام یکشنبه درشهرک میدلتون، زنگ های خطر را در کوره شرکت بوستیک به آتش کشید که مرکز تولید صنایع رابری و چسبنده می باشد. مامورین اطفائیه می گویند انفجار به دو تعمیر در مجتمع صدمه زده که صدای آن تا چندین کیلومتر دورتر از محل حادثه شنیده شد.

از تیم های مواد خطرناک وحفظ محیط زیست خواسته شده تا وضع را نظارت کنند. آزمایشات روی آب آشامیدنی منطقه تاهنوز تحت انجام است و دستور تخلیه نیز ابلاغ نشده است. علت انفجار تاهنوز معلوم نیست.

XS
SM
MD
LG