لینک های دسترسی

نمایشگاه اشیای زینتی در امریکا


نمایشگاه اشیای زینتی در امریکا

اشیای گرانبها خلق شده توسط جواهرسازان معروف در یک موزیم صنایع در بخش ظرافت کاری در ایالت ورجنیا به نمایش گذاشته شده است.

'گزه ون' هابسبورگ، منتظم این نمایشگاه که از خاندان حکمروایان هنگری و اطریش است متخصص مجموعه 'کارل فبرژی' نیز می باشد.

XS
SM
MD
LG