لینک های دسترسی

منع خدمات فیس بوک در بنگلادیش توسط حکومت


منع خدمات فیس بوک در بنگلادیش توسط حکومت

حکومت بنگلادیش بخاطریکه یک صفحۀ انترنت مردم را به نشر تصاویر محمد پیامبر اسلام دعوت میکند، شبکۀ محبوب اجتماعی فیس بوک را منع قرار داده است.

روز یکشنبه یک مقام اطلاعات جمعی بنگلادیش گفت دسترسی به این سات بخاطری منع شده که آن سایت کاریکاتور های محمد پیامبر اسلام را نشر میکند که احساسات اسلامی آنکشور دارای اکثریت مسلمان را صدمه میزند.

مقامات میگویند احتمال دارد این منع متوقتی باشد.

هزاران بنگلادیشی روز جمعه در داکه پایتخت آنکشور راه پیمایی کرده و از حکومت منع فیس بوک را تقاضامیکردند بخاطریکه بگفتۀ آنها هرکسی تصویر خیالی محمد پیامبر اسلام را رسم میکردند.

بسیاری مسلمانان هرنوع رسم ویا تصویر پیامیر اسلام را کفر آمیز میدانند.

هفتۀ گذشته جمهوری اسلامی پاکستان دسترسی مردم را به فیس بوک و وبسایت یو تیوب بخاطر عین دلیل منع اعلام نمود.

XS
SM
MD
LG