لینک های دسترسی

Breaking News

فیس بوک 500 میلیون استفاده کننده در سراسر جهان دارد


فیس بوک 500 میلیون استفاده کننده در سراسر جهان دارد

شبکه اجتماعی فیس بوک روی انترنت بیشتر از 500 میلیون استفاده کننده در سراسر جهان دارد. هر استفاده کننده ی این صفحۀ انترنیتی به طور اوسط 130 دوست داشته و 70 بایت معلومات شخصی را مانند، فلم های خانگی و تصاویر فامیلی در یک ماه، میان یکدیگر تبادله مینمایند.

با 500 میلیون استفاده کننده یی که حالات و وضیعت روزمرۀ خود را در صفحۀ فیس بوک به نمایش میگذارند، این صفحه بیشتر از یک صفحۀ شبکۀ اجتماعی عرض وجود نموده است. این یک پدیدۀ سراسری است که طرز مکالمات مردم را نشان میدهد.

صفحۀ فیس بوک نیم میلیارد استفاده کننده دارد. برای کرۀ زمین که خود دارای 7 میلیارد نفوس است، این رقمی خیلی بزرگی به شمار میرود.

در حقیقت، اگر فیس بوک یک مملکت می بود، بعد از چین و هندوستان سومین کشور پر نفوس در سطح دنیا به شمار می آمد.

در حالیکه در پروژه مارک زوکربرگ زمانیکه در پوهنتون هارد ورد تحصیل می نمود ، در هر ثانیه هشت استفاده کنندۀ جدید را در 15 ماه گذشته به دست میاورد، این پروژه وی بزرگ و بزرگتر می گردید .

فیس بوک طریقۀ ارتباطات را به کلی تغییر داده است، این افراد افکار و تصاویر شخصی خود را در اختیار دوستان شبکۀ فیس بوک میگذارند.

مارک زوکربرگ می گوید مردم به صورت واقعی با هم در ارتباط شده اند، نه تنها آنها انواع بیشتر معلومات مختلف خود را شریک میسازند بلکه بیشتر و آزاد تر با مردم در ارتباط می شوند. ومعیار اجتماعی چیزی است که نظر به اوضاع زمان تغییر می خورد."

و مردم همۀ مسایل زنده گی خود را با هم شریک میسازند، از سالگرد تولد گرفته تا فراغت، ازدواج ها و حتی طلاق ها را هم شریک میسازند.

بعضی کارشناسان میگویند، شراکت بیشتر معلومات در میان افراد میتواند رکود را به میان بیآورد، به شمول تاثیر بخشیدن روی کسانی که میخواهند به تازه گی شامل وظیفه گردند. و بعضی ها در بارۀ آن نظریات منفی شان را می نویسند. جولیا یکتن از استفاده کننده گان صفحۀ فیس بوک میگوید من فکر میکنم که بسیار وحشتناک است. بسیار خودخواهانه است.

به طور اوسط، در هر ماه 70 بار استفاده کننده گان معلومات شخصی خود را شریک میسازند. مایکل نیلسن که در آی بی ام کار میکرد و اکنون استاد در پوهنتون جیورجیا میباشد، میگوید آنچه یک زمان صرف برای دانش آموزان پوهنتون بود، اکنون توسعه یافته است. مایکل می گوید در این صفحه مادر کلان ها ، سیاستمداران، مدیران اجراییوی و اشخاص دیگر وجود دارند. از جمله 60 گروپ، فیس بوک سریع ترین استفاده کننده گان را دارا می باشد.

بوننی سپایخ، در هر هفته یکبار در این صفحه وارد میشود تا با فامیل خود ارتباط گیرد. او میگوید، هر آن نواسۀ من در این صفحه مشغول میباشد.

اما هر یک از داشتن اجتماع فعال خوشحال به نظر نمیرسد.

سمبسون میگوید اگر آنها با یافتن دوستان خود در این صفحه احساس راحتی مینمایند، و آنرا بهتر از آن میدانند که با دوستان خود ملاقات نمایند، پس این کار نادرستی میباشد.

با اینهمه، فیس بوک میان مردم مشهور شده است که همه گان متوجه این نکته گردیده اند. رییس جمهور اوباما با استفاده از صفحۀ فیس بوک سود فراوانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 برد.

حتی بنیدیکت پاپ، دارای یک صفحه در فیس بوک میباشد که در هشت زبان موضوعات را هر روز تمدید مینماید.

و این صفحه در تحولات بعد انتخاباتی ایران رول بازی کرد.

نیلسن میگوید: معلومات صرف با فشار دادن یک دکمه به نشر میرسد. وی میگوید: حالا ما این تکنالوژی را در دست داریم تا در اجتماع خود بتوانیم با یکدیگر صحبت نماییم، و تمامی این گفت و شنود ها در عین زمان صورت میگیرد. اکثراً بدون کدام زحمت.

او میافزاید آینده ی مطبوعات در جامعه ، موبایل یا تلفون های همراه است. بسیاری تلفون ها این توانایی را دارند تا خدمات صفحۀ فیس بوک را حتی به تعداد بیشتری مردم از طریق تلفون های شان که در روی دست آنها قرار دارند، برساند.

XS
SM
MD
LG