لینک های دسترسی

فلم، ماهیگیری بدون جالها


رویکرد به جرم، ناشی از فقر و بیچارگی، سوژه ایست که شاید در فلم های متعددی به تصویر کشیده شده باشد. این بار یک کارگردان سینمایی، فلمی را ساخته که در آن یک ماهیگیر فقیر سومالیایی مجبور میشود به دزدی دریایی رو بیاورد. این فلم، ماهیگیری بدون جالها نام دارد. گزارش را درینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG