لینک های دسترسی

پولیس: خبرنگاران خارجی نباید بدون محافظ بیرون شوند


پولیس کابل به کارمندان و خبرنگاران خارجی هشدار داد که منبعد، بدون محافظ از محل کار و اقامتگاه شان بیرون نشوند. وزارت داخله افغانستان هدف از این کار را تامین امنیت بیشتر این کارمندان خوانده، اما نهاد های دفاع از حقوق خبرنگاران این کار پولیس را آوردن محدودیت عنوان می کند.

XS
SM
MD
LG