لینک های دسترسی

Breaking News

رویکرد مردم جلال آباد به لباس های خارجی


رویکرد مردم جلال آباد به لباس های خارجی

فروشندگان لباسهاى زنانه درشهر جلال آباد میگویند نسبت به سالهاى گذشته علاقمندى مردم به لباسهاى خارجى بیشتر شده و لباسهاى افغانى جاى خود را در برابر لباسهاى خارجى ازدست داده است.

این فروشندگان همچنان علاوه مى نمایند که آنها نیز ناگزیرهستند تا اجناس مورد پسند مردم رابه بازارعرضه نمایند.

اینها میگویند گرچه لباسهاى افغانى درمقایسه به لباسهاى خارجى داراى کیفیت خوبى است اما به اساس مشاهده بعضى از سیریالهاى خارجى که از طریق تلویزیون ها پخش می شود، علاقه مندى مردم به آن نوع لباس ها بیشتر شده است.

فواد رسولى یکی از لباس فروش ها در شهر جلال آباد میگوید هرگاه درسریالهاى خارجى به خصوص سریال هاى هندى لباس جدیدى را مردم مشاهده میکنند، فردای همان روز تقاضاى همان نوع لباس در بازار بیشتر می شود.

رویکرد مردم جلال آباد به لباس های خارجی
رویکرد مردم جلال آباد به لباس های خارجی

به گفتۀ فواد تازمانى که ازپخش چنین سریالها جلوگیری نشود، لباسهاى افغانى با مشکل کم علاقه گی مردم به خصوص زنان مواجه خواهدبود.

طارق یک فروشندۀ دیگر است که در بازار اتحاد شهر جلال آباد مغازه دارد و لباسهاى خارجى وافغانى را به فروش میرساند.

وى میگوید " لباسهاى خارجى به خصوص لباسهاى هندى داراى زیبایی عصراست، خلاف رسم مردم منطقه است اما با آنهم تقاضاى مردم به آن بیشتر است."

طارق درحالیکه در کنارش لباسهاى افغانى وخارجى آویخته شده بود در صحبت با رادیو آشنا گفت "لباسهاى کشورشان خیلى سنگین و زیبا میباشد اما ازسوى دولت ونهادهاى مربوط به ان بازاریابى صورت نگرفته است."

شهروندان جلال آباد میگویند در صورتی که دولت به خصوص رسانه هاى افغانى درمورد استفاده ازلباسهاى افغانى بیشتر تبلیغ نکنند، هیچگاه لباسهاى افغانى بار دیگر جاگزین لباسهاى خارجى درشهرهاى کشور نخواهند شد.

رویکرد مردم جلال آباد به لباس های خارجی
رویکرد مردم جلال آباد به لباس های خارجی

میرویس، جوانی است که لباس خارجى را در یکى از بازارهای خارجی شهر خریدارى نموده بود. او گفت "کم رنگ شدن علاقه مندى مردم به لباسهاى افغانى بالاى اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات منفى دارد."

زنان تجارت پیشه در شرق افغانستان نیز از نبود بازار براى تولیدات شان شکایت دارند و میگویند به اساس نبود بازار نمیتوانند که تولیدات خود را جاگزین تولیدات خارجى در بازارهاى کشور بسازند. این خانم ها که چندى قبل در ننگرهار گردهم آمده بودند، ازدولت و جامعۀ جهانى خواستارهمکارى با زنان تجارت پیشه درشرق کشورشدند.

این زنان تجارت پیشه همچنان می گفتند که لباسهاى مختلف ساخته اند و درصورتی که بازارخوب برای شان مهیا شود، جلو فروشات لباسهاى خارجى رامیتوان گرفت.

XS
SM
MD
LG