لینک های دسترسی

Breaking News

موترهایی که با تیل نه، با تیزاب حرکت می‌کند


شرکت ترانسپورت VDL هالند می خواهد به طور آزمایشی از این سیستم در بس‌های خود استفاده کند

گروهی از دانش آموزان هالندی نخستین سیستمی را در جهان ساخته اند که فارمیک اسید را تبدیل به برق می کند و از انرژی تولید شده با این سیستم می توان عوض نفت در بس های شهری استفاده کرد.

مکس ایرتس، مدیر این گروه به خبرگزاری رویترز گفت که در سیستم جدید هایدروجن و کاربن دای اکساید با هم یکجا شده و به محلول فارمیک اسید تبدیل می‌شود، یعنی اینکه گاز هایدروجن به شکل مایع ذخیره شده و از آن به حیث مواد سوخت کار گرفته می‌شود.

در آغاز، شرکت ترانسپورت VDL هالند می خواهد به طور آزمایشی از این سیستم در بس‌های خود استفاده کند.

گروه دانش آموزان هالندی با نام "تیم فست" می‌گویند که نسبت به هایدروجن که نیاز به ذخیرۀ بزرگ و فشار زیاد دارد، استفاده از سیستم جدید ارزانتر است و همچنان برای ساختن تانک های فروش آن نیز تغیرات اندک زیربنایی نیاز است.

لوکاس چاپلن، مدیر بازاریابی تیم فست، می گوید که قیمت این مایع با دیزل و پطرول قابل مقایسه بوده و نسبت به هایدروجن ۱۰۰ مرتبه ارزانتر می باشد. علاوه بر آن، به گفتۀ چاپلن حجم انرژی این سیستم بیشتر از بطری بوده و با استفاده از آن وسایط، مسافت بیشتری را پیموده می تواند.

محلول فارمیک اسید در این دستگاه به هایدورجن و کاربن دای اکساید تجزیه شده و از تعامل هایدروجن با اکسیجن انرژی برقی برای راندن وسایط تولید می شود.

هرچند این سیستم نیز گاز کاربن دای اکساید تولید می کند، اما به گفتۀ مخترعان، کاربن دای اکساید تولید شده در این دستگاه طبیعی بوده و تاثیرات کمتر مخرب بر محیطی دارد، زیرا سایر آلوده کننده های محیط زیست چون نایتریک اوکساید و سلفوریک اوکساید در آن وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG