لینک های دسترسی

Breaking News

در فرانسه انتخابات حساس ریاست جمهوری برگزار شد


مردم فرانسه امروز جهت اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری کشور شان، رای میدهند. در این دور انتخابات، ۱۱ کاندید به رقابت پرداخته اند که از این میان، بر اساس نظر پرسی ها، سه تن آنان، کاندیدان بسیار مطرح میباشند.

کاندیدان ریاست جمهوری فرانسه اکثراً در دور نخست به پیروزی دست نمیابند، و انتخابات به دور دوم واگذار میگردد. نظر پرسی ها نشان میدهد که مارین لوپن، رهبر راستگرای افراطی، ممکن یکی از کاندیدانی باشد که به دور دوم انتخابات راه پیدا کند.

صبح امروز یکشنبه، بیشتر از شصت هزار مرکز رای دهی در سراسر فرانسه به روی مردم باز شد تا در انتخاباتی که به گفته عده از مردم انتخابات غیر قابل پیشبینی است، اشتراک کنند. به أساس گزارش ها، حدود ۴٧ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در فرانسه موجود است از جمله ١١ نامزد ریاست جمهوری یکی را باید انتخاب کنند.

پنج کاندیدای عمده فرانسوا فیون، بنوا آمون، مارین لوپن، امانوئل مکرون، و ژانلوک ملانشو اند. از جمله کاندیدانی که امکان دارد به دور دوم انتخابات راه یابد، مارین لوپن رهبر راستگرا های افراطی "جبهه ملی" است . لوپن صبح امروز رای خود را در شهر شمالی هینن بومونت – به صندوق ریخت.

یکی از اهداف عمدۀ خانم لوپن، مسدود ساختن سرحدات به روی مهاجرین و وضع شرایط خاص در برابر مسلمانان می باشد. هوا خواهان لوپن از این موقف وی استقبال می کنند.

لوپن دختر ژان مری لوپن، بنیانگذار حزب جبهه ملی فرانسه است و گفته می شود که باور هایش نزدیک به عقاید نازی های آلمان بوده و همچنان مخالف اتحادیه اروپا است، که پیروزی اش ممکن باعث خروج فرانسه از این اتحادیه گردد.

عده ای از رای دهندگان با در نظر داشت چگونگی راه اندازی مبارزات انتخاباتی بعضی از کاندیدان، در مورد آینده فرانسه نگران اند.

در همین حال، هزاران نفر در شهر برلین، پایتخت آلمان، امروز به راهپیمایی پرداخته و از مفکورۀ یک اروپای متحد و نیز نتیجۀ مفید انتخابات فرانسه برای حفظ این یکپارچگی، شعار دادند.

XS
SM
MD
LG