لینک های دسترسی

هلاکت مظنون گلوله باری بر یهودان در فرانسه


وزیر داخلۀ فرانسه می گوید مرد متهم به کشتن هفت تن در شهر جنوبی تولوس در نتیجۀ هجوم پولیس بر اپارتمان او کشته شده است.

کلاود گیان، وزیر داخلۀ فرانسه می گوید محمد مراح، جوان 23 ساله صبح پنجشنبه بعد از بن بست 32 ساعته زمانی در نتیجۀ گلوله باری از پاه در آمد که از کلکین اپارتمان خود پائین خیز زد.

وزارت داخلۀ فرانسه خبر داد که دو منسوب پولیس نیز به اثر گلوله باری مجروح شده است.

وزیر داخلۀ فرانسه گفت قوای خاص فرانسوی ساعت 9:30 صبح از طریق دروازه و کلکین داخل خانۀ مظنون شدند. و بعد از آنکه مظنون بالای آنها چیغ زد، آنها بالای او به خاطر حفاظت جان خود گلوله باری کردند.

XS
SM
MD
LG