لینک های دسترسی

مسدود نمودن راه میدان هوایی توسط مظاهره کننده گان فرانسوی


مسدود نمودن راه میدان هوایی توسط مظاهره کننده گان فرانسوی

فرانسه روز دیگر را با مظاهره کننده گانی روبرو میباشد که علیه افزایش سن تقاعد دست به اعتراض زده اند.

مظاهره کننده گان بروز پنجشنبه در شهر مارسیلی، جادۀ منتهی به میدان هوایی را مسدود نمودند.

این اعتراض کننده گان موتر هایی را که بجانب میدان هوایی در حرکت بودند متوقف میساختند، ولی مامورین هوانوردی میگویند در نظر ندارند تا پرواز ها را لغو نمایند.

در حالیکه قرار است رهبران اتحادیه های کارگری بروز پنجشنبه با هم ملاقات نموده و در مورد پلان های آینده خود بحث نمایند، رهبر یک اتحادیه عمده تقاضای یکروز مظاهره دیگر را برای هفته آینده نموده است.

بریس هوغتُ فو، وزیر داخله فرانسه میگوید از ۲۰۰ ذخیره گاه مواد سوختی در آنکشور ۱۴ آن هنوز هم توسط مظاهره کننده گان مسدود میباشد.

نیکُلا سَرکُوزی، رئیس جمهور فرانسه به پولیس فرمان داده است تا مظاهره کننده گانی را که مانع انتقال مواد سوختی میگردند، از مسیر راه دور سازند. مسدود نمودن ذخایر مواد سوختی بیشتر از ۱۰۰۰ تانک تیل فرانسه را متاثر نموده است.

XS
SM
MD
LG