لینک های دسترسی

انصراف فرانسه از خروج قبل از وقت از افغانستان


الن ژوپه وزیر خارجۀ فرانسه

روز سه شنبه، الن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه به پارلمان آن کشور گفت که فرانسه تسلیم دست و پاچگی نشده و عساکر خود را در سال جاری از افغانستان خارج نخواهد کرد.

وی اظهار داشت که تقاضای خروج کامل عساکر فرانسوی تا ختم سال ۲۰۱۲، مفکوره درستی نمی باشد.

فرانسه در حدود ۳۶۰۰ عسکر در افغانستان دارد که اکثر شان در شرق آن کشور مستقر میباشند و تاریخ خروج این عساکر در سال ۲۰۱۴ تعین شده بود.

نیکلای سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، بعد از آن که چهار عسکر فرانسوی هفته قبل درولایت کاپیسا به قتل رسیدند، تمام عملیات نظامی قوای آن کشور را در افغانستان متوقف نمود و اظهار داشت اگر اوضاع امنیتی واضح نشود، عساکر خود را قبل از وقت از افغانستان خارج خواهد ساخت.

اندرس فو رسمسون، سر منشی ناتو، حملۀ روز جمعه را یک عمل انفرادی عنوان کرد.

وی به روز سه شنبه به روزنامۀ فرانسوی له موند گفت که وی تشویش فرانسه را در مورد اوضاع امنیتی درک می کند و باید عملیه استخدام عساکر افغان، بازبینی صورد گیرد.

XS
SM
MD
LG