لینک های دسترسی

ملاقات گروه بیست اقتصاد عمدۀ جهان


ملاقات گروه بیست اقتصاد عمدۀ جهان

رهبران بیست کشور عمدۀ اقتصادی جهان در سئول در آغاز جلسه یی در مورد چگونگی رفع عدم تعادل تجارت سریعاً دو تقسیم شدند که آن بی توازنی رشد جهانی را تهدید می کند.

رهبران گروه بیست کشور اقتصادی شام پنجشنبه مشغولی را در موزیم ملی کوریا سپری کردند، و قرار است روز جمعه برای روز نهایی جلسه ملاقات کنند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده قبل از شام درکنفرانس خبری گفت که باور دارد رهبران گروه بیست راه حل را برای توازن و رشد متداوم در یابند.

اما اعضای گروه بیست درمورد عدم توازن تجارت دو تقسیم همچنان باقی ماندند که کسری بزرگی را در کشورهای وارد کننده مثل ایالات متحده و مفاد عظیمی در کشورهای صادرکننده مثل چین وآلمان سبب شده است.

XS
SM
MD
LG