لینک های دسترسی

عدم تردید گیتس در مورد ستراتیژی جنگ در افغانستان


رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده میگوید، او در مورد ستراتیژی جنگ در افغانستان هیچگونه تردیدی ندارد.

آقای گیتس بروز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری زمانی به شرح موقف خود پرداخت که از وی در مورد کتاب جدید "باب وود وارد" خبرنگار روزنامۀ واشنگتن پُست سوال گردید.

او در این کتاب شرح داده است که رئیس جمهور اوباما و مشاورین ارشد وی روی نحوۀ تقرب جنگی در افغانستان دعوا دارند.

گیتس ضمن رد چنین ادعایی، آنرا "دعوا جلبی" عنوان نمود. او گفت روابط میان اراکین حکومت اوباما بیش از هر حکومت دیگری هماهنگ تر است که وی در آن حکومات به ایفای وظیفه پرداخته است.

کتاب "جنگ های اوباما" مدعی است که بعضی مقامات کلیدی حکومت، در مورد موفقیت پلان های جنگی در افغانستان، متردد هستند.

روزنامه های واشنگتن پوست و نیویارک تایمز هردو بروز چهار شنبه گزیده هایی از این کتاب را قبل از انتشار آن به بازار، به نشر سپردند، این کتاب روز دو شنبه آینده در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.

در این کتاب از ریچارد هالبروک فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نقل شده است که میگوید، ستراتیژی جدید کارآیی نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG