لینک های دسترسی

اظهارات گیتس بعد از برکناری جنرال مکرستل


گیتس گفت، تصمیم رئیس جمهور اوباما برای جانشینی جنرال دیفید پترئیس به عوض جنرال مککرستل " بهترین پیامد ممکن به یک وضعیت مهیب میباشد."

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده بروز پنج شنبه گفت که از تصمیم رئیس جمهور براک اوباما مبنی بر جاگزینی قوماندان نیرو های ناتو و امریکایی در افغانستان، کاملاً حمایت میکند. گیتس گفت، این تغیر به مفهوم کاهش در تعهدات امریکا نسبت به جنگ در افغانستان نمیباشد.

وزیر دفاع ایالات متحده طی صحبت با خبرنگاران گفت که وی از جریاناتی عمیقاً متأسف است که منجر به تصمیم گیری برای تعویض جنرال ستنلی مککرستل گردید.

گیتس گفت این حرکت به مفهوم تغیر ارادۀ امریکا در افغانستان نمیباشد.

وی علاوه نمود که "هیچ کسی، چه دشمنان، دوست ها یا هم بطور خاص نیرو های مان نباید این تغیرات را ضعیفی تعهدات حکومت ایالات متحده نسبت به ماموریت اش در افغانستان، تعبیر نمایند. ما به ماموریت و ستراتیژی فراگیر ملکی نظامی خویش متعهد میمانیم، که از سوی رئیس جمهور اوباما برای نیل به اهداف در آنجا امر شده است."

گیتس گفت، تصمیم رئیس جمهور اوباما برای جانشینی جنرال دیفید پترئیس به عوض جنرال مککرستل " بهترین پیامد ممکن به یک وضعیت مهیب میباشد."

امیرالبحر مایکل مُلن رئیس قوماندانی مشترک ستردرستیز های ایالات متحده میگوید، زمانیکه اظهارات توهین آمیز مککرستل و دستیاران او را نسبت به مقامات حکومت اوباما در سرخط یک روزنامه خواند، دچار گیجی و سراسیمگی بدنی گردید.

او میگوید، جای هیچ عذری برای قضاوت ضعیف مککرستل باقی نمانده است.

او علاوه نمود "ما این حق را نداریم، و هرگز هم ن باید فرض کنیم که حق ابراز شک را در قابلیت رهبران انتخابی یا انتصابی ملکی خویش داریم و یاهم آنها را به باد استهزاء بگیریم. ما یک خدمتگار بیطرف کشور بوده و باید باشیم، نسبت به رهبران خود حسابده و مؤدب میباشیم، بدون در نظر داشت اینکه کدام حزب در مسند قدرت بوده و چه کسی ادارۀ حکومت را در دست دارد."

بدنبال نشر این مطلب در مجلۀ رولینگ ستون، مککرستل به واشنتگن احضار گردید و استعفای خود را پیشکش نمود.

مککرستل این مصاحبه را اشتباهی عنوان کرد که هرگز نباید واقع میگردید.

این انکشافات در حالی رخ میدهند که هزارات عسکر ایالات متحده به عنوان بخشی از ستراتیژی آقای اوباما برای مقابله با طالبان و شکست القاعده، در جنوب نا آرام افغانستان سوق و اعزام میگردند.

بعد از آنکه ماه جون از شروع منازعات در سال 2001 بدینسو، مرگبار ترین ماه برای قوای بین المللی اعلام شد، انتقادات گستردۀ از استراتیژی جدید صورت گرفته است.

پیشرفت های نظامی در جنوب افغانستان بطی تر از آنچه بوده است که توقع میرفت و مشکل فساد در میان مقامات حکومتی افغان هنوز هم ادامه دارد.

رابرت گیتس به خبرنگاران گفت که جنگ در اصل از آنچه که پیش بینی شده بود مشکل تر است.

او گفت "من به این عقیده نیستم که در منجنیق گیر مانده ایم. من معتقدم که ما در حال به میان آورد پیشرفت هایی استیم. این پیشرفت ها بطی تر و دشوار تر از آنچه است که ما پیشبینی کرده بودیم."

امیرالبحر مُلن میگوید، ایالات متحده باید تا اخیر سال روان بداند که آیا ستراتیژی نظامی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان، کار آ است یا خیر.

مُلن میگوید، او بزودی به افغانستان و پاکستان سفر میکند تا به عساکر و متحدین امریکا بگوید که در ماموریت ایالات متحده غرض پیروزی در جنگ، هیچ تغیری رونما نخواهد گردید.

XS
SM
MD
LG