لینک های دسترسی

بلیر: اسرائیل در اصول محاصره غزه را شهل میسازد


بلیر: اسرائیل در اصول محاصره غزه را شهل میسازد

تونی بلیر، نماینده در امور شرق میانه میگوید، اسرائیل در اصول توافق کرده که محاصرۀ باریکۀ غزه را کاهش دهد.

تونی بلیر، نماینده در امور شرق میانه میگوید، اسرائیل در اصول توافق کرده که محاصرۀ باریکۀ غزه را کاهش دهد.

آقای بلیر بروز دوشنبه در لوکزامبورگ بعد از ملاقات با وزرای خارجه اتحادیه اروپایی دراین مورد صحبت میکرد. تا به حال در زمینه از جانب اسرائیل چیزی گفته نشده است.

این کشور یهودی، بعد از تهاجم مرگبار بر کشتی امداد، جامعه جهانی در قسمت رفع محاصرۀ باریکۀ غزه، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. در آن واقعه،قوای کوماندوی اسرائیلی ۹ تن از طرفداران فلسطینی ها را هلاک ساختند.

آقای بلیر گفت، اسرائیل تعهد نموده که انتقال کمک های بشری و تجارتی به غزه را قسما اجازه خواهد داد.

ولی تونی بلیر، صدر اعظم سابق برتانیه گفت، اسرائیل انتقال سلاح به غزه را هنوز هم منع قرار میدهد.

کابینه اسرائیل، جهت تحقیق و بررسی تهاجم ماه گذشته، آنچه را یک "کمیسیون مستقل ملی" خواند، ایجاد میسازد.

در جمع کسانیکه در تهاجم بر کشتی امداد کشته شدند، فعالین ترکی قرار داشتند.

حکومت ترکیه بروز دوشنبه تشکیل کمیسیون توسط اسرائیل را نا کافی خوانده و تقاضا نمود که تحقیقات باید از طرف ملل متحد صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG