لینک های دسترسی

Breaking News

یک پسر ده ساله، اولین قربانی آغاز مجدد درگیری ها در غزه


Smoke, dust and debris rise after an Israeli strike, Gaza City , Friday, Aug. 8, 2014

اردوی اسراییل می گوید که حملاتی را علیه محلات پرتاب راکت در غزه پس از آن آغاز کرده است که بیش از ٣٠ راکت صبح روز جمعه به سوی اسراییل فیر گردید. یک پسر ده ساله ، اولین قربانی آغاز مجدد درگیری ها در غزه بود.

مارک رجیف سخنگوی حکومت اسراییل، جنگجویانی به رهبری حماس را به هدف قرار دادن مکرر غیر نظامیان متهم کرد.

آقای رجیف می گوید :" اسراییل می خواست موفقیت این آتش بس را مشاهده کند. ما همه نیروی خود را از باریکۀ غزه بیرون کردیم. ما همه عملیات تعرضی خود را علیه دهشت افگنان در غزه متوقف ساخته و موضع مطلق دفاعی اختیار کردیم. اما حماس صبح امروز فیر هایی را علیه اسراییل ، بر جمعیت هایی در نزدیکی سرحد، آغاز کرد."

حماس گفته است که آن گروه تا زمانی به جنگ ادامه خواهد داد که اسراییل انسداد هفت سالۀ غزه را بردارد. اما اسراییل می گوید که آن کشور تنها در صورتی به انسداد آن باریکه پایان خواهد داد که غزه،غیر مسلح گردد. پیشنهادی که حماس آن را رد می کند.

هردو طرف درهفتۀ گذشته برقراری آتش بسی به میانجیگری مصر را برای سه روز پذیرفتند.آنان هیات هایی را برای مذاکره در مورد آتش بس دوامدار بهقاهره فرستادند اما هردو طرف شرایط جانب دیگر را نپذیرفته و آتش بس صبح جمعه پایان یافت.

مشیر المصری سخنگوی حماس روز قبل گفت که نمایندگان حماس تا هنوز در قاهره در انتظار نتیجۀ مذاکرات به سر می برند. او گفت که در نشست مصر همۀ گزینه ها بررسی می شود، اما نزدیکترین راه برای اسراییل ، جواب به تقاضای فلسطینیان و درک این نکته خواهد بود که آنان به هیچ صورتی صلح و امنیتی را نخواهند داشت تا زمانیکه مردم فلسطین را به مانند واقعیتی در زندگی شان نپذیرند.

بیش از ١٩٠٠ فلسطینی که بیشتر آنان را غیر نظامیان تشکیل می دادند در اثر درگیر هایی که یک ماه دوام کرد، کشته شده است. در جریان این درگیری ها ٦۴ عسکر اسراییلی و سه غیر نظامی نیز از پا در آمده است.

گروه امداد رسان گفته است که غزه با یک مصیبت بشری روبرو می باشد. شفاخانه ها مملو از زخمیان بوده و محلات بیشماری کاملاً تخریب گردیده است. آن گروه می گوید که در اثر این درگیری ها در حدود ٢٥٠ هزار نفر بیجا شده است.

XS
SM
MD
LG