لینک های دسترسی

Breaking News

منع فعالیت یک حزب راست گرا در آلمان


یورش پولیس آلمان بردفتر حزب فوق العاده راست گرا با مفکوره های شبیه نازی

پولیس آلمان روز دوشنبه دفتر یک حزب فوق العاده راست گرا را منع قرار داد که مفکوره های شبیه نازی ها را با شکل جدید آن پذیرفته بود.

هجوم پولیس در شهر شرقی براندنبُرگ صورت گرفت و دفتر حزب مذکور را هدف قرار داد.

پولیس لوازم مربوط آن گروه را ضبط نمود و بعداً مانع فعالیت آن سازمان گردید که گفته میشود حدود ۵۰ عضو داشت.

از سال ۱۹۹۵ این ششمین گروه راست گرا در براندنبُرگ است که فعالیت آن منع میشود.

XS
SM
MD
LG