لینک های دسترسی

ارسال بم به آدرس رئیس بانک مرکزی آلمان


ارسال بم به آدرس رئیس بانک مرکزی آلمان

پولیس در آلمان گفته اند، نامه یی که به آدرس جوزف آکمن رئیس بانک آلمان فرستاده شده بود، یک بمی بود که در قالب نامه جاسازی گردیده بود.

مسوولین امنیتی بانک به روز چهارشنبه در دفتر مرکزی این بانک در شهر فرانکفورت این نامه را به دست آورده و از انفجار بم حاوی آن جلوگیری کردند.

پولیس شهر نیویارک ایالات متحده امریکا گفته است که درمورد این رویداد معلوماتی داشت و این که آدرس برگشت نامه نیز بانک مرکزی اروپا بود.

پس از این بانک های بزرگ در بسیاری از کشورها در حال آماده باش قرار گرفته اند.

XS
SM
MD
LG