لینک های دسترسی

شکست احتمالی حزب بر سر اقتدار آلمان


شکست احتمالی حزب بر سر اقتدار آلمان

به نظر میرسد حزب دموکراتیک مسیحی انگلا مریکل صدراعظم آلمان از زمان آغاز اقتدار در سال ۱۹۳۵ با شکست شرم آوری مواجه شده باشد.

بیدن روتمبرگ یکی از ثروتمند ترین ایالت های آلمان بوده و بخاطر صنعت موتر سازی شهرت خاصی دارد.

نظر پرسی های قبل از انتخابات نشان میدهد که رأی دهندگان در مورد طرز کار خانم مرکل در آستانۀ بحران انرژی ذروی جاپان خشمگین باشند.

سال گذشته، آلمان تصمیم گرفت که معیار کاری کوره های ذروی را تمدید کند. اما اکنون خانم مرکل دستور داده تا غرض بررسی مصؤنیت فابریکه، هفت کورۀ ذروی از فعالیت خارج شود.

انرژی ذروی در بین مردم آلمان شهرت خوبی ندارد و روز شنبه بیش از ۲۰۰ هزار احتجاج کننده علیه آن در چهار شهر بزرگ مظاهره نمودند.

XS
SM
MD
LG