لینک های دسترسی

حکم محکمۀ هاگ در فسخ قرار دادن حکم محاکم ایتالیا


محکمۀ عالی ملل متحد به ایتالیا دستور داده است تا تمام دعوا های جبران خسارۀ جنایات جنگی رژیم نازی در جنگ دوم جهانی را علیه آلمان، لغو کند.

محکمۀ بین المللی عدالت روز جمعه حکم نمود که محاکم ایتالیا در اجازه دادن بازماندگان قربانیان مظالم نازی ها به خاطر دعوای جبران خساره از آلمان، نادرست می باشد، زیرا آلمان درین قسمت در محاکم خارجی، از حق مشروع معافیت برخوردار می باشد.

محکمۀ بین المللی مستقر در هاگ همچنان گفته است که محکمۀ عالی ایتالیا، بر اساس قوانین بین المللی، با حکم سال 2008 خود که در آن از آلمان خواستار جبران خساره گردیده بود، حاکمیت ملی آلمان را نقض کرده است.

قابل یاد آوریست که حکم محکمۀ بین المللی هاگ، نهایی بوده و بر کشور ها واجب التعمیل است.

XS
SM
MD
LG