لینک های دسترسی

تظاهرات ضد فعالیت های هستوی در آلمان


تظاهرات ضد فعالیت های هستوی در آلمان

هزاران منسوب پولیس آلمان به روز یک شنبه برای بیرون راندن احتجاج کنندگان ضد هستوی از چندین محل در امتداد خط آهن اقدام کردند.

احتجاج کنندگان علیه انتقال میله های استفاده شدۀ هستوی مظاهره کردند که برای نگهداشت از فرانسه به آلمان منتقل می شود.

قطار آهن به روز شنبه از یک دستگاه طی مراحل مجدد فرانسه وارد آلمان شد. قبل از عبور از سرحد، احتجاج کنندگان یک سلسه تظاهرات را راه اندازی کردند که روند قطار آهن را کُند ساخت.

این محمولۀ نفت استفاده شدۀ هستوی که در 11 کانتینر جابجا شده است، قرار است شام یک شنبه یا دوشنبه به آخرین منزلگاه خویش برسد.

XS
SM
MD
LG