لینک های دسترسی

تظاهرات در آلمان در اعتراض به احداث ایستگاه جدید قطار آهن


هزاران تن بروز جمعه در اعتراض به اعمار یک ایستگاه قطار آهن زیر زمینی که یکی از بزرگترین پروژه های زیر بنایی در اروپا میباشد، در جاده های شهر شتوتگارت آلمان مظاهره نمودند.

خشونت ها بعد از آن مشتعل گردید که هزاران تن طی هفتۀ جاری همه روزه تلاش ورزیدند تا این پروژه 5 میلیارد دالری را متوقف سازند، منتقدین مدعی اند که به این طرح نیازی نبوده و ضیاع پول های مالیه دهندگان میباشد.

طرفداران پروژۀ شماره 21 شتوتگارت میگویند، که این طرح فضا را در مرکز مزدحم شهر آزاد تر ساخته و اتصالات سریعتر قطارهای آهن را میسر میسازد.

XS
SM
MD
LG