لینک های دسترسی

آغاز پروژۀ انتقال گاز روسیه به اروپا


آغاز پروژۀ انتقال گاز روسیه به اروپا

رهبران اروپایی و رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه پایپ لاین گاز طبیعی را به ارزش بیش از 10 میلیارد دالر افتتاح کردند که گاز را از سایبریا به اروپای غربی انتقال می دهد.

صدراعظم آلمان، صدراعظم فرانسه و همتای هالندی آنها با دیمتری میدویوف رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه در مراسم گشایش لولۀ گاز اشتراک کردند.

آقای میدویدف می گوید امروز اولین مرحلۀ شراکت جدید میان روسیه و اتحادیۀ اروپا را آغاز کردیم.

این پایپ لاین یک هزار و دو صد کیلومتری اروپا را با روسیه وصل می کند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان این پروژه را شراکت جدید بین اتحادیۀ اروپایی و روسیه عنوان کرد و تأکید ورزید که این کار به نفع هر دو جانب تمام می شود.

بخش اول پایپ لاین توانایی انتقال 27.5 میلیارد متر معکب گاز را داراست.

XS
SM
MD
LG