لینک های دسترسی

Breaking News

مجموعهٔ اسناد عصر غوریان به آرشیف ملی تسلیم شد 


این اسناد تاریخی عصر غوریان که امروز ۱۷ جولای (۲۸ سرطان) به آرشیف ملی تسلیم داده شد، در برگیرندۀ گوشه‌ای از فرهنگ و تمدن دوره غوریان می باشد.

این اسناد تاریخی از چندین سال به اینسو توسط خواجه میرزا محمد، یکی از شهروندان افغان در ولایت غور نگهداری می شد.

محمد افسر رهبین، رییس آرشیف ملی گفت که این مجموعه اسناد تاریخی مسایل فقهی، امور زمین داری، جمع آوری مالیات، نامه نویسی رسمی و خصوصی و دیگر موضوعات وابسته به دورۀ غوریان را در بر می‌گیرد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که این اسناد را رسماً به آرشیف ملی تسلیم کرد گفت که این اسناد باید الکترونیکی شود تا استادان و محصلین به آن دسترسی داشته باشند.

او گفت که با نظر داشت به توجه جهانی، این اسناد به زبان های بین المللی نیز ترجمه خواهد شد "زیرا بسیار نادر اند و در اکثر کشورهای جهان اسناد بسیار اندک از دوره عباسی و غزنوی موجود است."

رییس جمهور غنی به مسوولین آرشیف ملی هدایت داد تا جهت جمع آوری سایر آثار تاریخی فراخوان ملی را ترتیب و یک میکانیزم مشخص را پیشنهاد کنند تا یک فصل در بودجه آن ایجاد شود.

XS
SM
MD
LG