لینک های دسترسی

Breaking News

نیاز افغانستان به زیر بنا های اساسی برای رسیدگی به حوادث طبیعی


افغانستان باوجود بهبودی قابلیت های رسیدگی به حوادث طبیعی، هنوز هم به صورت فاحشی به زیر بنا های اساسی برای رسیدگی به زلزله ها، جاری شدن سیل ها و لغزش زمین نیاز دارد.

ویس احمد برمک وزیر دولت افغانستان درامور رسیدگی به حوادث طبیعی که در کنفرانس حوادث طبیعی ملل متحد در مکسیکو صحبت میکرد گفت در کنار بهبودی وضعیت جاده ها و سیستم ترانسپورت و سیستم آبیاری، آموزش و خدمات صحی هم یکی از نیازمندی عمده در افغانستان میباشد.

آقای برمک در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت زیربنا های که در افغانستان اعمار شده است در برابر لرزه های مختلف چی که طبیعی باشد و یا غیر طبیعی، مقاومت زیاد ندارد.

گزارش بانک جهانی

برمک گفت گزارش جدید بانک جهانی که قرار است به زودی منتشر گردد خطرات عمده ای را که افغانستان از ناحیه زیر ساخت ها با آن مواجه است شناسایی میکند و یک چهارچوکات کاری را برای برنامه کاهش خطرات از ناحیه حوادث شکل خواهد داد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، جاری شدن سیل یکی از حوادث طبیعی معمول در افغانستان است که به صورت اوسط خسارت آن در سال به حدود ۵۴ ملیون دالر امریکایی میرسد. خسارت ناشی از وقوع زلزله ها در افغانستان در هر سال در حدود ۸۰ ملیون دالری امریکایی ارزیابی شده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که بیش از ۲۰ هزار نفر از سال ۱۹۸۰ تا حال در اثر حوادث طبیعی در افغانستان کشته شده اند که مناصفه این تعداد بعد از سال ۱۹۹۰ در اثر وقوع زلزله ها جان خود را از دست داده اند.

ویس احمد برمک، وزیر دولت افغانستان در امور حوادث طبیعی
ویس احمد برمک، وزیر دولت افغانستان در امور حوادث طبیعی

آقای برمک گفت که با اختیار دادن بیشتر به ولایات، پاسخگویی به حوادث طبیعی در افغانستان بهبود یافته است، و آن ها به تناسب سال های قبل بیشتر آماده میباشند، اما او اضافه کرد که این به مفهوم آن نیست که آن ها نهاد های کاملی دارند که در مبارزه با حوادث مختلف طبیعی از نظر ستراتیژیک و تخصصی قابلیت های کافی داشته باشند.

وزیر دولت افغانستان درامور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت که تخمینی شاید یک دهه را در بر گیرد تا حکومت افغانستان قادر به ایجاد نهاد های کامل برای رسیدگی به حوادث طبیعی بسیار بزرگ گردد.

کنفرانس صحنه جهانی برای کاهش خطرات ناشی از حوادث در شهر کانکون مکسیکو تا روز جمعه ۲۶ ماه می دوام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG