لینک های دسترسی

تجلیل از شصتمین سالروز تخت نشینی ملکۀ بریتانیا


الیزابت ملکۀ بریتانیا روز یک شنبه در مراسم ویژۀ سلطنتی اشتراک کرد که در آن بیش از یک هزار کشتی به عنوان بخشی از مراسم تجلیل 60 مین سالروز تخت نشینی وی، از دریای تامس عبور کرد.

با وصف هوای بارانی، صد ها هزار نفر در کنار دریای تامس گرد هم جمع شده و در جشن بزرگی که در 350 سال گذشته در آن کشور سابقه نداشت، به شادمانی پرداختند.

ملکه با شهزاده فلیپ همسرش که 90 سال دارد و فرزندانش –شهزاده چارلس وارث خاندان سلطنتی و شهزاده ویلیم – بدرقه می شد، سایر اعضای خانوادۀ سلطنتی نیز آنان را همراهی می کردند.

مراسم چهار روزۀ تجلیل از شصتمین سالروز تخت نشینی ملکه روز یک شنبه آغاز شد.

XS
SM
MD
LG