لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از شصتمین سالروز تخت نشینی ملکۀ بریتانیا


الیزابت ملکۀ بریتانیا روز یک شنبه در مراسم ویژۀ سلطنتی اشتراک کرد که در آن بیش از یک هزار کشتی به عنوان بخشی از مراسم تجلیل 60 مین سالروز تخت نشینی وی، از دریای تامس عبور کرد.

با وصف هوای بارانی، صد ها هزار نفر در کنار دریای تامس گرد هم جمع شده و در جشن بزرگی که در 350 سال گذشته در آن کشور سابقه نداشت، به شادمانی پرداختند.

ملکه با شهزاده فلیپ همسرش که 90 سال دارد و فرزندانش –شهزاده چارلس وارث خاندان سلطنتی و شهزاده ویلیم – بدرقه می شد، سایر اعضای خانوادۀ سلطنتی نیز آنان را همراهی می کردند.

مراسم چهار روزۀ تجلیل از شصتمین سالروز تخت نشینی ملکه روز یک شنبه آغاز شد.

XS
SM
MD
LG