لینک های دسترسی

امیدواری به بهبود وضع اقتصادی یونان و ایتالیا


امیدواری به بهبود وضع اقتصادی یونان و ایتالیا

یونان، یک مقام ارشد بانک مرکزی اروپا را به حیث صدراعظم سرپرست پس از مذاکرات جدی چند روزه در مورد حکومت ایتلافی که امید میرود کشور را از بحران عمیق اقتصادی نجات بخشد، تعیین نموده است.

"لوکاس پاپا دیموس" معاون سابق بانک مرکزی اروپا رهبری یک حکومت متحد را به دست خواهد گرفت که امید میرود برنامه جدید کمک مالی اروپا را تطبیق نموده و اطمینان حاصل نماید که یونان با دریافت قرضه های مالی از بحران نجات خواهد یافت.

به اساس گزارش ها گفته می شود که بازار اسهام عمده اروپا به روز پنجشنبه، امید اینکه رهبری حکومت های جدید یونان و ایتالیا بتوانند آنها را از بحران قروض نجات بخشند، دست آورد هایی داشته است.

"سیلویو برلوسکانی" صدراعظم ایتالیا پس از انکه پارلمان آن کشور اقدامات جدیی را تصویب نمود، وعده کرد که از مقامش کنار می رود.

XS
SM
MD
LG