لینک های دسترسی

Breaking News

موج تازۀ تظاهرات در یونان


موج تازۀ تظاهرات در یونان

اتحادیه های کارگری در یونان سلسله تظاهرات تازه یی را آغاز کرده اند تا مقاومت خود را در برابر تدابیر سختگیرانۀ تازه و فراگیر مالی نشان دهند. پارلمان یونان به روز پنجشنبه در این مورد رای گیری خواهد کرد.

نمایندگان این اتحادیه ها از تمام سکتور های شغلی – از کارمندان دولتی گرفته تا ملوانان و کارکنان تنظیف – به روز دو شنبه در برابر ساختمان وزارت خانه ها مظاهره کردند.

حکومت یونان به خاطر وضع تدابیر سختگیرانۀ جدید با مقاومت رو به رشدی مواجه شده است. این اقدام به خاطر حل بحران مالی آن کشور اتخاذ شده است.

XS
SM
MD
LG