لینک های دسترسی

موج تازۀ تظاهرات در یونان


موج تازۀ تظاهرات در یونان

اتحادیه های کارگری در یونان سلسله تظاهرات تازه یی را آغاز کرده اند تا مقاومت خود را در برابر تدابیر سختگیرانۀ تازه و فراگیر مالی نشان دهند. پارلمان یونان به روز پنجشنبه در این مورد رای گیری خواهد کرد.

نمایندگان این اتحادیه ها از تمام سکتور های شغلی – از کارمندان دولتی گرفته تا ملوانان و کارکنان تنظیف – به روز دو شنبه در برابر ساختمان وزارت خانه ها مظاهره کردند.

حکومت یونان به خاطر وضع تدابیر سختگیرانۀ جدید با مقاومت رو به رشدی مواجه شده است. این اقدام به خاطر حل بحران مالی آن کشور اتخاذ شده است.

XS
SM
MD
LG