لینک های دسترسی

Breaking News

نصف نامزدان انتخاباتی دانش سیاسی و حقوقی ندارند – سروی


نتایج یک سروی نشان میدهد که تقریباً نصف از نامزدان انتخاباتی ولسی جرگه از ولایت کابل، دانش سیاسی و حقوقی ندارند.

در این سروی که از جانب مرکز هماهنگی نهادهای اجتماعی و مدنی افغانستان، انجام یافته است نشان میدهد که برخلاف تصور عمومی، این بار نیز اکثر نامزدان بین سنین ۴٥ تا ٦٥ سال عمر دارند و حضور زنان در انتخابات امسال اندک است.

در این سروی با دوصدوسه نامزد انتخاباتی از حوزۀ کابل مصاحبه شده است.

یافته های این سروی نشان میدهد که ٣٣.۴٩درصد نامزدان دارای دانش حقوقی نسبی و ۴٢.٨٥درصد دیگر از دانش حقوقی لازم برخوردار نیستند.

بر اساس این سروی، ١٣.٥درصد نامزدان ولایت کابل را زنان و ٨٦.۴درصد را مردان تشکیل میدهد. این سروی همچنان نشان میدهد که ٣٩.۴٠درصد نامزدان کسانی اند که بیش از ۴٥ سال عمر دارند.

همچنان از میان نامزدان که با آنان مصاحبه شده است، ٢١.٦٧درصد گفته اند که به شفافیت انتخابات شورای ملی باور کامل دارند، ٣٦.۴٥درصد گفته اند که تا حد باورند دارند، ٣٦.٩۴درصد ابراز تردید کره و ۴.٩٢درصد دیگر گفته اند که به شفافیت انتخابات باور ندارند.

در انتخابات ولسی جرگه که قرار است به تاریخ ٢٨ ماۀ میزان برگزار شود، حدود دوهزارو پنجصد تن از سراسر افغانستان خود را کاندید کرده که در این میان بیش از هشتصد تن آن مربوط به ولایت کابل میشوند.

XS
SM
MD
LG