لینک های دسترسی

رابطۀ پرخوری با مشکلات جهاز هاضمه


داکترعبدالواسع سلطانی استاد پوهنتون طبی کابل به صدای امریکا بیان داشت که یکی از عوامل تشوشات سوء هاضمه خوردن غذا های چرب و بیش ازحد هم چنان نوشیدن مشروبات الکهولی بوده میتواند .داکتر سلطانی افزود صرف دوا های گوناگون هم یکی از اسباب سوء هاضمه و حتی زمینه ساز بروز زخم معده میگردد.

XS
SM
MD
LG