لینک های دسترسی

داکتران افغان در امریکا خدمات صحی رایگان ارایه نمودند


داکتران افغان امریکایی خدمات صحی رایگان ارایه نمودند
شماری از داکتران افغان مقیم حومۀ شهر واشنگتن، برنامه یی را برگزار و به افغانها و سایر مسلمان های مقیم ایالت ویرجینیا، خدمات صحی رایگان را عرضه کردند. هدف دیگر این تلاش گروهی داکتران افغان، ترویج و آموزش دهی مراقبت های صحی در برابر امراض گوناگون بود. گزارشی درینمورد از خدیجه الکوزی و اکمل خالقی.

XS
SM
MD
LG