لینک های دسترسی

Breaking News

عدم تداوی مریضان مبتلا به کولسترول بلند خون


عدم تداوی مریضان مبتلا به کولسترول بلند خون
عدم تداوی مریضان مبتلا به کولسترول بلند خون

مطالعۀ افراد که به مرض کولسترول بلند خون مبتلا اند، در کشور های بریتانیا، جرمنی، جاپان، اردن، مکسیکو، سکاتلند، تایلند و ایالات متحده صورت گرفته که 147 میلیون انسان تحت تحقیق قرار داشته اند.

این تحقیق به ذات خود یکی از بزرگترین و وسیع ترین تحقیق در مورد مرض کولسترول میباشد.

مطالعه دریافته است که مریضان مبتلا به کولسترول بلند، تحت تداوی قرار نمیگیرند، و این عمل باعث میشود تا رقم رو به رشد امراض مزمن مانند حملات قلبی و سکته های دماغی افزایش یابد.

طور مثال اسناد نشان میدهد که 78 در صد تایلندی های که سویۀ کولسترول خون شان بلند است، تشخیص مرض در نزد آنها صورت نگرفته است.

کولسترول در نزد 53 درصد جاپانی ها تشخیص گردیده اما، تحت تداوی قرار نگرفته اند.

داکتر شانتی مِندس، همآهنگ کنندۀ امراض مزمن و انکشاف صحت منطقوی در سازمان صحی جهان میگوید، مرض کولسترول در حال حاضر افراد بیشتری را در کشور های عقب مانده و فقیر مبتلا میسازد تا کشور های پیشرفته و متمدن.

وی میگوید یک دلیل که مریضان کشور های رو به انکشاف تحت تداوی قرار نمیگیرند این است که این مریضان نمیدانند که باید بعد از سن 40 سالگی جهت معاینۀ کولسترول، فشار و شکر، یک سلسله معاینات خون را انجام دهند.

" دلیل دوم این است که یا سیستم صحت عامه در کشور های این گونه مریضان ضعیف و ناکاره است و یا هم اینکه آزمایشات قیمت بوده و از قدرت مالی مریضان بلند میباشد. حتی در کشور های متمدن با عایدات سرشار، افراد به اینگونه آزمایشات دسترسی ندارند."

داکتران سرتاسر جهان میگویند، سویۀ بلند کولسترول خون، اکثراً باعث وقوع امراض قلبی وعایی میشود که یکی از بزرگترین امراض کشندۀ انسانی میباشد.

امراض قلبی وعایی یا " امراض قلب و رگ ها" سالانه جان 17 میلیون انسان را میگیرد.

این رقم یک سوم مرگ و میر انسان ها را در سراسر جهان تشکیل میدهد. سازمان صحی جهان میگوید، 80 در صد این مرگ و میر ها در جهان رو به انکشاف صورت میگیرد.

داکتر مِندس میگوید، شیوۀ زندگی ساده، مانند دوری جستن از سگرت نوشی، اجرای فعالیت های فزیکی روزمره و استفاده از غذا های صحی میتواند انسان ها را از مبتلا شدن به امراض قلبی و سکته های مغزی وقایه نماید.

داکتر مندس میگوید:

" وقتی میگویم اقدام خوب، به این معنی که میتواند مریضان را به حالت معمول و نارمل درآورد. به خاطریکه اگر شما در مراحل ابتدایی مرض مورد تشخیص قرار نگیرید، دیده شده که رقم قابل ملاحظۀ مریضان به حملات قلبی و سکته های دماغی دچار گردیده اند، که در آنصورت نه تنها به شکل منحصر به فرد هنگفت تمام خواهد شد بلکه اجتماع و حکومت ها را نیز متضرر خواهد ساخت."

مطالعه نشان میدهد که دوا های پایین آورندۀ سویۀ کولسترول خون به شکل گستردۀ قابل دسترس بوده، خیلی ها موثر بوده و میتواند نقش در کاهش امراض قلبی وعایی یا رگ ها در سرا سر جهان بازی کند. مؤلفین این مطالعه میگویند، دوا های کاهش دهندۀ سویۀ کولسترول نسبتاً ارزان میباشند.

داکتر مندس از دوایی نام میبرد که در کشور های متمدن 3 دالر ارزش دارد، در حالیکه درآمد افراد در کشور های رو به انکشاف، روزانه 2 دالر میباشد.

XS
SM
MD
LG