لینک های دسترسی

طبابت مدرن متکی به ادویه


شوک های برقی

دانشمندان با استفاده از ضربان برقی بر دماغ بیماران مصاب به پارکینسن را تداوی می کنند.

برای دیوید دیزنب قدم زدن و صحبت کردن با مردم بهترین تحفه به شمار می رود.

بیماری پارکینسن وی، در برابر تداوی معیاری مقاوم بود، بنابرین داکتران، مولد چارچ های برقی را در عمق دماغ وی نصب کردند. او به قسمی از جمجمعۀ سرش اشاره کرده می گوید که آن را "سوراخ کرده و مولد ها را در آن جابه جا کردند."

سیستم حرکی عمق دماغ که توسط شرکت مدیترانیک ساخته شده دارای دو بخش است. یکی سیم های نازک که در ساحه دماغ جابه جا شده و به حرکت مرتبط است و بخش دیگر باتری است که سیالۀ برقی را تولید می کند.

آقای دیزنب می گوید "مولد برایم زندگی دوباره داد. این شیوه برایم تعجب آور است. اگر کسی وضع قبلی مرا ندیده باشد درک کرده نمی تواند که چه وضعیت سختی را سپری کردم. سمت چپ بدنم حرکت نداشت."

به گفته کالیب کیمیر از دانشگاه رایس، شوک برقی شاید مغز را با تقلید فعالیت های کیمیایی دوپامین که با کنترول فعالیت های حرکی دماغ ایجاد می شود فریب دهد.

کیمیر میگوید چنین سیستم در مریضان مبتلا میرگی، افسردگی، تشنج های دو قطبی و مشکلات دیگر کمک میرساند.

برای تلاش بر پاسخ این سوالات بنیاد علوم ملی ساینس با کالیب کیمیر کمک مالی میرساند.

وی معتقد است که تا ۵ سال آینده ممکن وسایل تجربوی در دسترس قرارگیرد که بتواند بعضی از اختلالات روانی را کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG