لینک های دسترسی

فرهنگ مواظبت از دندان و ترویج آن در افغانستان


داکترعلی محمد الکوزی استاد پوهنتون طبی کابل به صدای امریکا بیان داشت که یکی از عوامل فرهنگ مراجعه به داکترجهت مراقبت ونگهداشت دندانها را تبلیغ و ترویج رسانه تشکیل داده است. داکتر الکوزی در بخش غرس و منظم ساختن دندانهای منحرف یا بیجا نزد مریضان اضافه کرد که خوشبختانه درهردوعرصه پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG