لینک های دسترسی

عدم موثریت انتی بیوتیک در التهاب سینوس ها


داکتر پیکسیریلو متخصص بیماری سینوس ها

داکتران طب برای تداوی التهاب سینوس ها که در طبابت به آن سینوزایتز می گویند بیشتر از کپسول های اموکساسیلین استفاده می کنند.

داکتر جی پیکسیریلو از پوهنتون طبی واشنگتن در سن لویس متخصص تداوی مشکلات سینوس ها می باشد. او می گوید احتمال آن هم وجود دارد تا از انتی بایوتیک های انتخابی جهت تداوی التهابات سینوس ها استفاده شود.

"داخل بینی به یک شکلی متورم به نظر می رسد. التهاب باعث ایجاد درد، فشار و افرازات بینی می شود."

سینوزایتز با التهاب حفره های میان خالی سینوس ها که در اطراف بینی، چشم ها و پیشانی، قرار دارد آغاز می شود. بعد از آن مجراهای تخلیوی سینوس ها التهابی می شود.

مرض حدود 10 روز دوام می کند.

داکتر پیکسیریلو کار آزمایشی را با مریض ها در سینت لویس انجام داد. تمام مریضان به سینوزیت حاد مبتلا بودند. بعضی از آنان تداوی 10 روزه یی اموکساسیلین را گرفته بودند در حالیکه در نزد سایر مریضان تنها تداوی اعراض آن صورت گرفته شده بود.

"انتظار داشتیم با تجویز انتی بیوتیک در نزد مریضان، آنان به زودی احساس بهتری کنند. اما این نتیجه را به دست آورده نتوانستیم."

به عوض آن، تحقیق کنندگان دریافتند آنانیکه انتی بیوتیک گرفته بودند در مقایسه با مریضانیکه بدون انتی بیوتیک تداوی شده بودند، از وضیعت بدتری برخوردار بودند. داکتر پیکسیریلو می گوید: "استفاده از انتی بیوتیک ها وضیعت مریضان زودتر بهبود نیافته و هم از برگشت و اختلاطات مرض جلوگیری نمی کند. انتی بیوتیک ها هیچ مفاد قابل توجهی برای اکثریت مریضان مبتلا به سینوزایتس ندارد."

دلیل آن اینست که عامل اکثر انتانات ویروس ها بوده و انتی بیوتیک ها بالای باکتریا ها حمله می کنند نه ویروس ها. آنچه گفتیم این معنی را می دهد که انسانها میلیون ها دوز انتی بیوتیک را بدون ضرورت و دلیلی، صرف می کنند.

داکتر پیکسیریلو می گوید اکثر مریض ها می توانند با استفاده از اسیتامینوفین که دوای ضد درد است، شربت های سرفه برای گلو دردی و سپری های سالین یا سودیم کلوراید که برای صاف کردن مجرای سینوس ها موثر می باشد، استفاده کنند.

سایر تداوی و درمان ها نیز می تواند کمک کند.

"شاور یا دوش گرم ...، همراه با بخار ویکس ...، می تواند اعراض را به قدر کافی کاهش دهد."

کارشناسان امور صحت می گویند اگر داکتران طب نوشتن انتی بیوتیک ها را برای تداوی اکثر انتانات سینوس ها به استثنای آن حالاتی که عامل آن باکتریا باشد، توقف دهند، در جلوگیری از ایجاد مقاومت در برابر انتی بیوتیک ها گام موثری برداشته خواهد شد.

مطالعه در نشریۀ انجمن طبی امریکا به نشر رسیده است.

XS
SM
MD
LG