لینک های دسترسی

Breaking News

سفارش صریح سازمان صحی جهان علیه تشخیص توبرکلوز


داکتر دیفید داودی موظف در پوهنتون جان هاپکنز

مرض توبرکلوز سالانه 1.7 میلیون انسان به در سراسر جهان به کام مرگ میکشاند. هندوستان – جاییکه وسیعاً از آزمایش خون استفاده صورت میگیرد- حکومت می گوید که سالانه ۲ میلیون انسان جدیداً به مرض توبرکلوز مبتلا میگردند.

مطالعۀ اخیر که در هندوستان پیش برده میشد، عملکرد سازمان صحی جهان را تسریع بخشیده و محققین ادعا می کنند که آزمایش خون باعث افزایش تعداد مبتلایان مرض توبرکلوز در آنکشور گردیده است.

محققین عدم دقت آزمایش را در شیوع مرض ملامت مینمایند به خاطریکه یک قضیۀ تشخیص ناشده و تداوی ناشده این معنی را میدهد که سایر افراد میتوانند به مرض مبتلا گردند.

تعداد کثیری از شهروندان کشور هند از آزمایش خون در تشخیص توبرکلوز استفاده مینمایند.
تعداد کثیری از شهروندان کشور هند از آزمایش خون در تشخیص توبرکلوز استفاده مینمایند.

داکتر دیفید داودی کارمند پوهنتون جان هاپکینز که در راس این تحقیقات قرار دارد میگوید:

"این آزمایشات به مردم آسیب میرساند، در ضمن باعث میگردد تا آنها از ادویۀ که به آن ضرورت ندارند استفاده نموده و یا تشخیص مرض را در نزد آنها به تعویق میاندازد. حالانکه میتوانند تشخیص شده و به زودی صحت یاب گردند."

داکتر دیفید میگوید که آزمایش بلغم مریضان که به نام آزمایش مایکروسکوپیک سمیر نامیده میشود، تا هنوز هم ارزانترین آزمایش بوده و موثر ترین شیوه جهت تشخیص مرض توبرکلوز در نزد افراد به شمار میآید.

آزمایش افرازات سینۀ مریضان توبرکلوز
آزمایش افرازات سینۀ مریضان توبرکلوز

اما وی میافزاید، از آنجاییکه آزمایش افرازات سینه مریضان، به زمان بیشتری نیاز دارد، از آزمایش خون استفاده صورت گرفته و دلیل آن هم اینست که آزمایش خون جهت تشخیص توبرکلوز سریع بوده و در اسرع وقت صورت میگیرد.

کارشناسان این را هم میگویند که آزمایش خون در کشور های روبه انکشاف یک تجارت چندین میلیون دالری میباشد. سازمان صحی جهان میگوید، باوجود آنکه این آزمایشات توسط هیچ ارگان تنظیمی به رسمیت شناخته نشده است، در یک سال بیش از یک میلیون آزمایش انجام میابد.

"این آزمایشات انتی بادی ضد توبرکلوز را در داخل خون بدن انسان اندازه گیری مینماید. انتی بادی در بدن هرآنکسی که گاهی در زندگی به توبرکلوز مبتلا شده باشد، تشکیل میگردد. اما انتی بادی یک نفر همانند انتی بادی سایر افراد نبوده و ما تا حال آزمایشی در اختیار نداریم که بتواند انتی بادی های متفاوت را شناسایی نماید."

بعد از آنکه سازمان صحی جهان رهنمود خود را اعلان کرد، حکومت هندوستان بیانیۀ را به نشر سپرده تاکید ورزید که داکتران طب و کارمندان لابراتوار روی همان آزمایشات نادرست و مبهم تشخیص اتکا ننمایند.

شاید تا آن زمانیکه حقایق در کشوری پهناوری مانند هندوستان تغییر میخورد زمان زیادی را در کار داشته باشد.

برعلاوه، کارشناسان میگویند، آنها از علامیۀ سازمان صحی جهان و پاسخ حکومت هندوستان استقبال مینمایند.

XS
SM
MD
LG