لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات بل گیتس در مورد محو پولیو در جهان


اظهارات بل گیتس در مورد محو پولیو در جهان

بل گیتس، مؤسس شرکت کمپوتری مایکروسافت و میلیاردر امریکایی روز دوشنبه از کامیابی نایجیریا در افزایش واکسین های پولیو و کاهش واقعات آن تمجید نمود.

بل گیتس، مؤسس شرکت کمپوتری مایکروسافت و میلیاردر امریکایی روز دوشنبه از کامیابی نایجیریا در افزایش واکسین های پولیو و کاهش واقعات آن تمجید نمود.

ولی گیتس، در جریان بازدیدی از مرکز آن کشور، اشاره نمود که جهان و نایجیریا باید با دقت تلاش های محو پولیو را ادامه دهند تا از بروز آن در آینده جلوگیری صورت گیرد.

گیتس به خبرنگاران گفت که بنیاد خیریۀ او ١٥٠ میلیون دالر اضافی را غرض مبارزه با مرض پولیو تهعد مینماید. ولی او گفت کشور های پیشرفته و اعانه دهندگان بین المللی باید سهیم شوند تا مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر را برای سازمان جهانی صحت میها سازند که برای ادامۀ مبارزۀ محو پولیو تا سال ۲۰۱۲ نیاز است.

در سال ۲۰۱۰ نایجیریا ۹۹ در صد کاهش را در وقوع پولیو گزارش داده است. سال گذشته ۲۵۰ قضیۀ مثبت گزارش شده بود، ولی در سال جاری فقط سه قضیه گزارش شده است.

حکومت اعلام نموده که ۷۱ در صد اطفال در سال ۲۰۱۰ واکسین شده اند. سال گذشته فقط ۶۰ در صد آنها واکسین شده بودند.

XS
SM
MD
LG