لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم دنمارک: ما کمک های انکشافی خویشرا به افغانستان افزایش میدهیم


صدراعظم دنمارک: ما کمک های انکشافی خویشرا به افغانستان افزایش میدهیم

صدراعظم کشور دنمارک به پنجشنبه وارد ولایت هلمند گردید و در آن ولایت باعساکر تازه دم هموطنش که ماه قبل به آن ولایت اعزام شده اند ملاقات کرد.

لارک راسموسن در ضمن از پروژه های انکشافی که به کمک دنمارک در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در عرصۀ معارف به راه انداخته شده اند نیز دیدن نمود.

صدراعظم دنمارک در جریان روز جمعه با والی ولایت هلمند محمد گلاب منگل نیز ملاقات نمود.

محمد گلاب منگل والی هلمند در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک سفر صدراعظم کشور دنمارک را به آن ولایت ارزنده توصیف نموده در ضمن گفت: صدرعظم دنمارک در ملاقات امروزی اعلان نمود که ۲۵ در صد از مجموع کمک های کشور دنمارک از این بعد به ولایت هلمند اختصاص خواهد یافت.

به قول والی هلمند، صدراعظم دنمارک وعده نموده است که در آیندۀ نزدیک، توجه بیشتر دنمارک درعوض فعالیت های نظامی به پروژه های ملکی معطوف خواهد شد.

لارکی راسموسن صدراعظم کشور دنمارک، گفت : برای تربیه پولیس افغان نیز مربیان بیشتری را به ولایت هلمند اعزام خواهند نمود، تا در آینده افغانستان بتواند در سکتور امنیتی به پای خود متکی گردد.

صدراعظم دنمارک افزود، بعد از سال ۲۰۱۴ که قدرت نظامی و امنیتی به نیروهای افغان تسلیم خواهد شد، کشورش به کمک های خویش برای ترقی ولایت هلمند ادامه خواهد داد.

لارکی راسموسن صدرعظم کشور دنمارک می گوید :

"ما کمک های انکشافی خویشرا به افغانستان افزایش خواهیم داد. این کمک ها تقریباً 18.5 میلیون دالر امریکایی حزینه خواهد برداشت و در دو سال آینده به مصرف خواهد رسید. بااین پول افغانستان دومین بزرگترین گیرندۀ کمک های انکشافی بین المللی خواهد بود."

۷۵۰ تن از عساکر کشور دنمارک در قطار نیروهای کمک به امنیت و یا آیساف در ولایت هلمند مستقر می باشند، که کشور مذکور برای انکشاف معارف در آن ولایت مخصوصاً در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کار های انکشافی را پیش می برد.

XS
SM
MD
LG