لینک های دسترسی

تأمین زندگی دهاقین با عاید آمده از انگور


تأمین زندگی دهاقین با عاید آمده از انگور

در ولایت هلمند در پهلوی تلاش های زراعتی دیگر، مردم به باغ داری نیز روی آورده اند.

ولایت هلمند که یکی از ولایات بزرگ زراعتی در سطح افغانستان محسوب می شود، اخیراً با بهبود وضع امنیتی، در مجموع برای انکشاف زراعت تلاش های وسیع آغاز شده که درین میان برای باغداری نیز کوشش های ترویجی روی دست گرفته شده است.

در ولایت هلمند به کمک ادارۀ انکشافی ایالات متحده برای ۴۰۰ تن از دهاقین، باغ های عصری انگور که در ولایت مذکور نتیجه خوب نیز داده، احداث شده است.

رئیس زراعت ولایت هلمند می گوید در نتیجۀ تقاضا های مکرر باغداران، تمام باغات انگور به سیستم چیله ساخته شده که عنقریب کار آن تکمیل خواهد گردید.

انجینر عبدالله احمدزی، رئیس زراعت ولایت هلمند می گوید در بخش باغداری مؤسسۀ ای آر دی بیش از ۴۰۰ باغ انگور را احداث نموده است. مردم از ریاست زراعت می خواستند که برای باغات شان سیستم چیله ساخته شود، که آن ریاست برای انها یک پروژه ساختن چیله را به راه انداخت.

ولی از طرف دیگر باغداران و دهاقین ولایت هلمند می گویند برای محصولات زراعتی خویش بازار و برای نگهداشت ترکاری و میوه، سرد خانه ها در اختیار ندارند که به این دلیل محصولات شان به قیمت خوب فروخته نمی شود.

اما رئیس زراعت ولایت هلمند می گوید در مورد مشکل نبود بازار مناسب و سرد خانه ها سلسه برنامه های را روی دست دارند که با گذشت زمان راه های حل به این معضل پیدا خواهد شد.

XS
SM
MD
LG